Rbi ने 8 बैंको पर लगाई Monetary Penalty

1 - RBI imposes monetary penalty on Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Raipur (C.G) - ₹4.50 lakh 

2 - RBI imposes monetary penalty on Ambarnath Jaihind Co-operative Bank Ltd., Ambarnath, Maharashtra - ₹2.00 lak 

3 - RBI imposes monetary penalty on Dhule and Nandurbar Jilha Sarkari Nokaranchi Sahakari Bank Ltd, Dhule (Maharashtra) - ₹1.00 lakh 

4 - RBI imposes monetary penalty on The Bantra Co-operative Bank Ltd., Howrah, West Bengal ₹30,000/ 

5 - RBI imposes monetary penalty on Suvarnayug Sahakari Bank Limited., Pune ₹1.00 lak 

6 - RBI imposes monetary penalty on the National Urban Co-operative Bank Limited, Pratapgarh (UP) ₹10.00 lakh 

7 -RBI monetary penalty on The Sutex Co-operative Bank Ltd., Surat (Gujarat) ₹1.00 lak 

8 -RBI imposes monetary penalty on The Jamnagar District Co-operative Bank Limited (Gujarat) ₹4.10 lakh 

Rbi समय समय पर बैंको के उलंघन पर  penalty लगाती रहती है 

Please Share This web story

White Frame Corner
White Frame Corner
Arrow
Share

Other stories

Green Leaf
Green Leaf
Wavy Line